Baggrund


Nærværende kunststrategi ”Art City” vil skabe en platform for kunstprojekter i Albertslunds byrum. En platform som er aktuel på baggrund af den udvikling, der sker i forhold til nytænkningen af midtbyen. Strategien tager udgangspunkt i den forestående renovering af byen, lysstrategien og Smart City. Sidstnævnte er den direkte inspirationskilde til strategiens navn og et udtryk for, at Art City også arbejder for at gøre byen bedre at leve i.

 

Det er relevant at have en kunststrategi, som ikke kun forholder sig til æstetiske overflader men også til den arkitektur, der omgiver den og de mennesker, som bor og færdes i byen. I Art City lægges der op til interagerende og borgerinddragende kunstprocesser, hvor Albertslunds borgere får mulighed for at medskabe udtrykket i byrummet i samarbejde med professionelle kunstnere.

 

Kunststrategien vil også kunne anvendes som et styringsværktøj, så kunsten i det offentlige rum ikke følger tilfældige indskydelser men sættes ind i en æstetisk og strategisk sammenhæng. Der er ikke konkrete projekter bundet op på strategien og valget af særlige kunstnere, kunstformere, materialer eller teknikker er ikke afgørende. Derimod er det konceptet omkring helheden, borgerinddragelse og sammenhængen med de andre strategier for byrummet, der binder den sammen.

 

Yderligere indfrier strategien ambitionerne fra Kulturpolitik Albertslund omkring Kreative Byrum, hvor der som mål for udviklingen af byen er anført følgende:

 

Vi vil:

·         Skabe byrum med foranderlige kunstneriske oplevelser, udfordringer og overraskelser

·         Skabe rum ude og inde, der inspirerer til kreativ udfoldelse, leg og fællesskab

·         Lægge vægt på det æstetisk indbydende og nyskabende i al fysisk planlægning

 

Art City er bygget op, så den kan følge byens udvikling over de næste 10 år. Der lægges op til en tre-trins projektmodel, hvori der indgår permanente, midlertidige og forgængelige kunstneriske værker og processer, som forgår i og omkring byens rum. Centralt for strategien er borgerinddragende processer for borgere i alle aldre, historiefortælling og gameificering. De kunstneriske tiltag kan endvidere understøttes og udfoldes yderligere igennem andre genrer så som teater, koncerter, happenings osv.View here: ART CITY

ArtCity /Art-strategy for Albertslund Kommune 2015